Naudojimosi sąlygos

1. Bendrosios Dresavimas.lt nuostatos

 

1.1. Šiomis taisyklėmis nustatoma naudojimosi internetine svetaine Dresavimas.lt tvarka, taip pat Dresavimas.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.2. Dresavimas.lt vartotojams suteikiama galimybė naudotis šunų dresavimo sistema, kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Dresavimas.lt vartotojas yra asmuo, įsigijęs šuns dresavimo planą arba norintis peržiūrėti kitą informaciją Dresavimas.lt svetainėje, ar bet kokia kita forma naudojantis Dresavimas.lt svetainę.
1.3. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Dresavimas.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Dresavimas.lt.
1.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Dresavimas.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

 

2. Reikalavimai bei Dresavimas.lt svetainės naudojimosi sąlygos taikomos vartotojui.

2.1. Vartotojas įvesdamas savo duomenis patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.
2.2. Leidimas naudotis nepilnamečiams - Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis ir turite teisę naudotis šiuo tinklalapiu.
2.4. Vartotojui draudžiama:
2.4.1. Dresavimas.lt aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;

3. Mokamos paslaugos

3.1. Dresavimas.lt svetainėje už suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba kreditine kortele.
3.2. Vartotojai Interneto svetainėje už tam tikrą mokestį gali naudotis šunų dresavimo sistema.
3.3. Šunų dresavimo sistemos naudojimosi kainos yra pateikiamos užsakant šuns dresavimo sistemą ir priklauso nuo dresavimo trukmės.
3.4. Kiekvienam klientui suteikiame 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją, dėl pinigų grąžinimo kreipkitės el. paštu linas@dresavimas.lt.

 

4. Atsakomybės apribojimas

4.1. Dresavimas.lt negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks išmokyti šunį atlikti norimas komandas.
4.2. Tiekėjas neatsako už dresavimo sistemoje pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jo turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims.
4.3. Laikoma, kad naudojimasis Dresavimas.lt vykdomas nepriekaištingai, jei Dresavimas.lt svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Tiekėjas neatsako už Dresavimas.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.
4.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

5. Asmens duomenys

5.1. Vartotojas patvirtina, kad jo Dresavimas.lt svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.
5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis Dresavimas.lt sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
5.3. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
5.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją.

6. Intelektinės nuosavybės teisės

6.1. Tiekėjas yra visų teisių į Dresavimas.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Dresavimas.lt, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
6.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Dresavimas.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7. Taikytina teisė

7.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.